DODATKOWE ODWOZY W OKRESIE ZIMY

20.11.2014

Informujemy, że od 24 listopada br. (w poniedziałek) na okres zimy zostaną uruchomione dodatkowe odwozy tzw. "TRASA POŁUDNIOWA" dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej (kl.I-III) ze Szkoły Podstawowej w Sochocinie. Odwozy rozpoczynają się o 12.50.

więcej...

DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA

16.11.2014

Nie od dziś wiadomo, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. 8 listopada obchodzony jest Dzień Zdrowego Śniadania. W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 wyjątkowo Dzień Zdrowego Śniadania obchodzony był 7 listopada. Pamiętali o tym uczniowie klasy III a oraz III b i tego dnia również obchodzili "Dzień Zdrowego Śniadania", aby zwrócić uwagę na ważną rolę śniadania w diecie każdego człowieka. Akcja miała na celu promowanie zasad prawidłowego żywienia.

więcej...

TRZECIOKLASIŚCI W ŁÓDZKIEJ MANUFAKTURZE

16.11.2014

W dniu 6 listopada  2014 roku 44 uczestników projektu „Akademia Uczniowska" finansowanego ze środków Unii Europejskiej wyjechało na wycieczkę do Łodzi. Opiekę nad nami sprawowali: pani wicedyrektor Urszula Świercz, pani Magdalena Grabowska, pani Barbara Kochanowska i pan Rafał Czermański.

więcej...

PROMUJEMY BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM!

16.11.2014

W dniu 5 listopada 2014 roku w Zespole Szkół w Raciążu odbył się finał powiatowy konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. Głównym organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy współudziale Starostwa Powiatowego w Płońsku, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Celem konkursu jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym bezpieczeństwa najmniej chronionych jego uczestników tj. dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego.

więcej...

PROFILAKTYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA POPEŁNIONE CZYNY

12.11.2014

Dnia 21 października 2014 r. w ramach realizacji Programu Profilaktyki odbyło się spotkanie przedstawicieli Komendy Głównej Policji w Płońsku z uczniami Publicznego Gimnazjum w Sochocinie. Funkcjonariuszka Policji rozpoczęła swój wykład od wyjaśnienia pojęcia „demoralizacja”. Następnie uczestnicy oglądali filmy przedstawiające skutki  spożywania alkoholu i zażywania narkotyków  przez osoby nieletnie. Projekcje bardzo dobrze ukazywały jak trudno jest być asertywnym, gdyż jest się wyśmiewanym i uważanym za „kapusia” przez kolegów. Policjanci przeprowadzili pogadankę na temat obejrzanych filmów i objaśniali, jakie jest niebezpieczeństwo dla zdrowia nieletnich oraz jakie są konsekwencje karne takiego postępowania. Uświadomili również, jakie są narzędzia, którymi osoby dorosłe, czyli rodzice i nauczyciele mogą sprawdzić, czy uczeń zażywał narkotyki. Uczestnicy mieli możliwość włączenia się do dyskusji i  zadawania nurtujących ich pytań. Spotkanie to z pewnością wpłynie na przemyślenie przez uczniów ich postawy wobec zachowań demoralizujących, zażywania narkotyków, czy spożywania alkoholu.

więcej...