TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI - II PÓŁROCZE

21.01.2015

18 lutego - zebranie rodziców: klasy VI oraz III Gimnazjum - wyniki próbnego sprawdzianu i próbnego egzaminu gimnazjalnego, przedstawienie procedur przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego; pozostałe klasy: pedagogizacja rodziców, warsztaty

18 marca – zebranie dotyczące bieżącej nauki, zachowania i frekwencji uczniów

15 kwietnia - zebranie dotyczące bieżącej nauki, zachowania i frekwencji uczniów

20 maja – przewidywane oceny 

Godziny zebrań:

  • Szkoła Podstawowa godz.16.00
  • Gimnazjum godz.17.30
więcej...

SYMBOLE WIELKIEJ BRYTANII, ROSJI I NIEMIEC

11.01.2015

19 grudnia, podczas apelu  szkolnego uczestnicy konkursu plastyczno – językowego „Symbole Wielkiej Brytanii, Rosji i Niemiec” odbierali  dyplom i nagrody. Konkurs ten rozgrywany jest cyklicznie w trzech kategoriach językowych dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Celem konkursu było motywowanie dzieci do pogłębiania wiedzy, zainteresowanie ich kulturą innych krajów, doskonalenie zdolności plastycznych i umiejętności językowych, rozwijanie uzdolnień manualnych, zachęcanie do podróżowania, poznawania historii, kultury, realiów krajów nauczanych języków, stworzenie warunków do poczucia bliskości z kulturą angielską, rosyjską i niemiecką. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów, bez względu na poziom znajomości języka obcego. Tematyka była w dużej mierze dowolna i zależała od inwencji samego autora. Symbole opisywane i prezentowane w pracy musiały mieć związek z krajami czy też miejscami, w których używa się języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego.

więcej...

NAGRODY ZOSTAŁY ROZDANE

11.01.2015

19 grudnia 2014 roku podczas apelu  przygotowanego przez Samorząd Uczniowski gimnazjum w Publicznym  Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie zostały rozdane nagrody w plastycznym konkursie profilaktycznym na plakat pod hasłem „Siła jest w nas - nie dajmy się nałogom”, który  ogłoszono  na początku listopada. Rozstrzygnięcie planowane było w Światowym Dniu Rzucenia Palenia Papierosów – 21 listopada 2014 r. Konkurs został rozpisany dla dwóch kategorii wiekowych.

więcej...

BIEGIEM PRZEZ ŻYCIE

30.12.2014

Po ukończeniu nauki los kieruje nas na różne drogi. Jednym z absolwentów naszej szkoły jest p. Szymon Cichocki. Skierował się on na drogę pełną emocji, wrażeń, ale także ciężkiej pracy i wyrzeczeń. Wielka pasja stała się sensem jego życia. Swoją miłością do sportu chciałby obdzielić wszystkich. Dnia 09 grudnia 2014 r. w hali sportowej  młodzież miała okazję zapoznać się z p. Szymonem i dowiedzieć się wielu ciekawostek  na temat sportu i roli, jaką odgrywa on w życiu tego interesującego człowieka. Wywiad został przeprowadzony przez uczennice kl. I b gimnazjum: Wiktorię Banasiak i Angelikę Grabowską. Jak w profesjonalnym studio scenografię stanowiły akcesoria przyniesione przez zaproszonego gościa: zdobyte puchary, medale, dyplomy, koszulki startowe oraz prezentacja multimedialna przybliżająca dokonania sportowe biegacza.

więcej...

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM

29.12.2014

W dniach 09, 10 i 11 grudnia 2014 r. w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie odbył się próbny egzamin diagnozujący wiedzę i umiejętności uczniów trzecich klas gimnazjów. Do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych, matematycznych oraz języków obcych nowożytnych przystąpiło 53 gimnazjalistów. Przez trzy dni rozwiązywali oni arkusze egzaminacyjne opracowane przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Przygotowane zestawy zadań sprawdzały opanowanie wymagań określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i gimnazjum.

W przypadku uczniów, którym przysługuje prawo do skorzystania z trybu dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, czas pracy z poszczególnymi zestawami zadań został odpowiednio wydłużony. Sześciu uczniów mogło skorzystać z wydłużonego czasu pracy podczas wszystkich części próbnego egzaminu.

więcej...