W KOPERNIKOWYM I PIERNIKOWYM MIEŚCIE

22.05.2015

13 maja okazał się udanym dniem dla czterdziestoosobowej grupy czwartoklasistów z naszej szkoły. Uczniowie pod opieką p.Sylwii Nowickiej, p.Anety Kapeli i p.Roberta Niepytalskiego pojechali na wycieczkę do Torunia – miasta pierników, narodzin Mikołaja Kopernika i średniowiecznych zabytków.

Ale oddajmy głos samym czwartoklasistom, którzy zapisali swoje wspomnienia oraz wrażenia z wycieczki. Zapraszamy do lektury.

więcej...

PIERWSZAKI W STOLICY

22.05.2015

06 maja 2015 roku uczniowie  z klas Ia, Ib i Ic wraz z opiekunkami p. Magdaleną Dygułą, p. Dorotą Goździewską, p. Kamilą Łukasiak oraz p. Moniką Pniewską wybrały się podróż autokarową do naszej stolicy.

więcej...

KRAKÓW - SŁOWACJA - ZAKOPANE

19.05.2015

W dniach od 5 do 8 maja 2015 roku, uczniowie klas I, II i III Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie uczestniczyli w czterodniowej wycieczce w góry, której kierownikiem był p. Rafał Czeremański. Opiekunami młodzieży byli: p. Magdalena Grabowska, p. Robert Niepytalski i p. Krzysztof Dzięgielewski.

więcej...

ZEBRANIE Z RODZICAMI

18.05.2015

Spotkania klasowe wychowawców z rodzicami

20 maja 2015 r.

1.  Omówienie spraw klasowych i ogólnoszkolnych.

2.  Dyskusja z rodzicami na temat realizacji koncepcji pracy szkoły – propozycje wprowadzenia zmian.

3.  Poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniu otrzymania ocen niedostatecznych w klasyfikacji rocznej.

4.  Zapoznanie rodziców z ocenami cząstkowymi.

5.  Rozmowy indywidualne wychowawcy z rodzicami, udzielenie informacji o sytuacji szkolnej ucznia, o ewentualnych trudnościach lub sukcesach na miesiąc przed klasyfikacją roczną.

6.  Inne sprawy wynikające z bieżących potrzeb.

7.  Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami uczącymi, pedagogiem i dyrektorem szkoły.

Serdecznie zapraszamy.

więcej...

MY ENGLISH

17.05.2015

W dniu 30 kwietnia 2015 roku w świetlicy naszej szkoły odbyła się IV edycja szkolnego konkursu wiedzy z języka angielskiego dla najmłodszych „My English”. Organizatorem konkursu była Pani Sylwia Grabowska - nauczycielka języka angielskiego w kl. I-III SP. Celami imprezy były: uwrażliwianie na język angielski, promowanie nauki języka angielskiego wśród najmłodszych, możliwość zaprezentowania własnej wiedzy i umiejętności przed społecznością uczniowską, uczenie zdrowej rywalizacji.

więcej...