INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

24.08.2015

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015 r.

·    godz. 9.15 przyjazd uczniów do szkoły

·    9.20 - wyjście klas z wychowawcami do kościoła

·    09.30 - Msza św.

·    ok. 10.30 - powrót do szkoły

·    10.40 - rozpoczęcie uroczystości, spotkania z wychowawcami

·    11.45 – odwozy

Świetlica szkolna będzie czynna od 8.00 do zakończenia odwozów szkolnych.

więcej...

RAPORTY MKO

17.07.2015

Szanowni Rodzice, Partnerzy Szkoły!

W marcu tego roku Mazowieckie Kuratorium Oświaty przeprowadziło w szkole podstawowej oraz gimnazjum ewaluację problemową wybranych dwóch wymagań państwa: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych oraz Promowana jest wartość edukacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym Raportem MKO Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.

więcej...

ROK SZKOLNY 2014/2015 ZAKOŃCZONY

09.07.2015

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 rozpoczęła się 26 czerwca ok. godziny 11 w pięknie udekorowanej hali sportowej. Tuż po odśpiewaniu hymnu państwowego pani Beata Grabarczyk-Tomaszewicz Dyrektor PZSiPS w Sochocinie przywitała zaproszonych gości: pana Andrzeja Romatowskiego Wójta Gminy Sochocin, pana Stanisława Kwiatkowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Sochocin, Ks. Kanonika Czesława Stolarczyka, panią Marzannę Kucharzak Skarbnika Gminy Sochocin, panią Elżbietę Krauze Sekretarza Gminy Sochocin, panią Agnieszkę Wiśniewską kierownika Kadr, Organizacji i Oświaty, pana Wiesława Karpińskiego Przewodniczącego Rady Rodziców SP i PG, panią Monikę Makowską–Chojnacką Przewodniczącą Rady Rodziców PS, panią Jadwigę Gilewską Dyrektora Banku Spółdzielczego Oddział Sochocin, panią Urszulę Świercz wicedyrektora szkoły, panią Izabelę Gajewską-Piaskowską wicedyrektora szkoły. Prowadząca uroczystość przywitała serdecznie Nauczycieli, Wychowawców, Rodziców, a najserdeczniej Uczniów, dla których był to wspaniały dzień, dzień rozpoczynających się wakacji.

więcej...

CHCIAŁBYM WSZYSTKIE TAKIE CHWILE OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

09.07.2015

Dnia 25 czerwca 20015 r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas VI i III gimnazjum. Piosenka Marka Grechuty "Ocalić od zapomnienia" rozpoczęła część oficjalną uroczystości, wprowadzając  wszystkich w nastrój pełen zadumy, powagi i refleksji. Po odśpiewaniu hymnu narodowego przez społeczność szkolną, trzech konferansjerów w składzie: Jakub Piątkowski, Krystian Jarczewski i Wiktor Zdun, przywitało Dyrekcję, zaproszonych gości, Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców przyszłych absolwentów.

więcej...

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO „TRZYMAJ FORMĘ!”

26.06.2015

Po raz kolejny przystąpiliśmy do realizacji Programu Edukacyjnego pod hasłem „Trzymaj formę!” Celem nadrzędnym tego programu było pokazanie dzieciom i ich rodzicom, jak ogromne znaczenie dla naszego zdrowia ma zdrowy tryb życia. W programie udział wzięły klasy V a i V b SP. Nad realizacją programu czuwali:  wychowawcy klas V- pani G. Rybicka i pani K. Giranowska – Kopeć, także pani E. Kupniewska – Makówka oraz pani A. Oliszewska.

więcej...