KWIECIEŃ - MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

14.04.2014

Kwiecień zapisał się na kartach historii naszego narodu wieloma tragicznymi wydarzeniami. O tej porze, jak co roku pochylamy głowy wspominając kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej, kiedy NKWD (Ludowy Komisariat Władz Wewnętrznych ZSRR) wymordował blisko 22 tys. polskich jeńców wojennych: oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Ta bolesna rocznica przypomina także o kwietniowej tragedii smoleńskiej, w której zginął Prezydent Rzeczpospolitej Polski - Lech Kaczyński wraz z żoną oraz wieloma zacnymi i znamienitymi Polakami. Wśród nich był twórca i propagator „Parafiady” o. Józef Joniec, któremu szczególnie bliska była idea ocalenia pamięci o zbrodni katyńskiej.

W 2008 roku został wprowadzony do realizacji program edukacyjny „Katyń… ocalić od zapomnienia”. To właśnie dzięki tej inicjatywie i w trosce o to, aby każdy „katyński bohater” został uhonorowany Dębem Pamięci, w naszych placówkach - Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Sochocinie w kwietniu 2010 roku zostały zasadzone dwa dęby katyńskie.

więcej...

ABY ŚWIADOMIE WYBRAĆ

11.04.2014

W dniu 07 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie dla uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Sochocinie z pracownikami Mobilnego Centrum Informacji w Ciechanowie. Celem spotkania, zaaranżowanego przez wychowawców, było poznanie czynników wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodu przez uczniów kończących gimnazjum. Mieli oni także możliwość rozwiązania testu zainteresowań zawodowych, dzięki czemu mogli bliżej określić własne predyspozycje zawodowe. Na zakończenie spotkania odbyła się projekcja filmu pt.: ”Branże i zawody przyszłości”.

 

 

więcej...

WOKÓŁ PATRONA – HENRYKA SUCHARSKIEGO

01.04.2014

Zgodnie z przyjętym już zwyczajem uczniowie klas czwartych zapoznają się bliżej z życiem i działalnością patrona naszej szkoły mjr. Henryka Sucharskiego. Swoją wiedzę o patronie, o historii naszej szkoły i o  wydarzeniach z okresu II wojny światowej zdobywali na lekcjach języka polskiego, historii oraz podczas godzin wychowawczych. Podsumowaniem tych lekcji był udział uczniów w konkursie o patronie szkoły pod hasłem: „Wokół Patrona- Henryka Sucharskiego”. Organizatorami konkursu byli wychowawcy klas IV – p. K. Giranowska – Kopeć i p. G. Rybicka. Celem konkursu było wzbogacenie wiedzy uczniów na temat patrona szkoły, wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania przeszłością i szacunku wobec tradycji narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych i humanistycznych.

więcej...

XII EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

30.03.2014

27 marca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie po raz dwunasty zabrzmiały piękne strofy wierszy dla dzieci w wykonaniu trzecioklasistów ze szkół powiatu płońskiego i ciechanowskiego. Po raz kolejny odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski „Poeci – dzieciom”. Tym razem dzieci recytowały utwory trzech współczesnych poetek - Doroty Gellner, Danuty Wawiłow i Natalii Usenko. Cele konkursu to: propagowanie wśród uczniów utworów poetyckich, zachęcanie do kontaktu z literaturą dla dzieci, kształcenie umiejętności recytacji z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, budzenie wrażliwości estetycznej.

więcej...

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

30.03.2014

Dnia 19 marca 2014 roku w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku odbył się I Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla gimnazjalistów. Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Płońska Andrzej Pietrasik. 36 uczniów z dziewięciu szkół wzięło udział w pełnym językowych niespodzianek dyktandzie o tytuł „Mistrza Ortografii Polskiej”. Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży reguł poprawnej pisowni oraz podnoszenie świadomości językowej i kultury języka ojczystego. Konkurs skierowany był do uczniów klas I – III szkół gimnazjalnych z miasta Płońska i terenu powiatu płońskiego.

więcej...