I MIĘDZYGMINNY KONKURS PIOSENKI I POEZJI W JĘZYKU OBCYM

23.04.2017

W czwartek, 6 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury reprezentanci 5 szkół z gminy Załuski, Naruszewo oraz gminy Sochocin mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności językowe podczas I Międzyszkolnego Konkursu Piosenki i Poezji w Języku Obcym, który odbył się  pod honorowym patronatem wójta Gminy Sochocin, pana Andrzeja Romatowskiego. Konkurs zorganizowany był dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz kl.I gimnazjum. Celem konkursu było pogłębianie znajomości języków obcych, rozwijanie talentów uczniów jak również umożliwienie wystąpienia przed szerszą publicznością. Nad przygotowaniem i sprawnym przebiegiem tej imprezy czuwał Zespół Języków Obcych.

więcej...

Z WIZYTĄ NA OLIMPIE

23.04.2017

Konkurs mitologiczny stał się już tradycją naszej szkoły, dlatego też ponownie uczniowie klas piątych stanęli do wspólnej rywalizacji. Potyczki mitologiczne odbyły się 29 marca 2017 w świetlicy szkolnej. Nad ich przebiegiem czuwały organizatorki konkursu-pani Katarzyna Giranowska–Kopeć oraz pani Lilla Kwiatkowska. Aby wprowadzić wszystkich w atmosferę starożytnej Grecji uczniowie kl. Va zaprezentowali scenkę pt. „Demeter i Kora”. Młodzi aktorzy zachwycili publiczność grą oraz pięknymi strojami. Po zakończonym występie rozpoczęła się część konkursowa. Na początku uczennice kl.IB-Joanna Ślubowska i Weronika Zielińska  zaprosiły szanowne Jury, w skład którego weszły: pani Aneta Kapela, pani Zofia Daniszewska oraz pani Małgorzata Jankiewicz. W konkursie wzięło  udział sześciu uczniów. Klasę Va reprezentowali: Maja Kruszewska, Zofia Mączyńska i Dominika Przybysz. Natomiast klasę Vb: Zofia Jankiewicz, Marta Szczepańska i Bartosz Szostak. Konkurs składał się z czterech rund, w trakcie których zawodnicy odpowiadali na różne pytania i gromadzili cenne punkty.

więcej...

XV EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „POECI – DZIECIOM”

04.04.2017

Za nami finałowa gala jubileuszowej XV edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Poeci–Dzieciom” pod patronatem wójta gminy Sochocin-p. Andrzeja Romatowskiego. Organizatorem konkursu jest Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie. W tegorocznym finale, który odbył się 29 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie w recytatorskie szranki stanęło 26 finalistów etapu szkolnego–uczniów klas trzecich z ośmiu szkół podstawowych: z Ojrzenia, Kamienicy, Siedlina, Kołozębia, Smardzewa, Zaborowa, Lisewa i  Sochocina. XV edycja odbywała się pod hasłem „Wiersze z humorem”. Każdego uczestnika oceniano pod kątem interpretatorskim, stopnia trudności wybranego materiału oraz zdolności pamięciowych. Występom dzieci, które doskonale przygotowane, zarówno pod względem pamięciowym, jak i charakteryzacji, przyglądało się czujnie szacowne Jury w składzie: przewodnicząca: p. Beata Grabarczyk-Tomaszewicz–dyrektor PZSiPS w Sochocinie; członkowie: p. Elżbieta Krauze-sekretarz Urzędu Gminy w Sochocinie, p. Izabela Delura–przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Załuskach/Oddział w Sochociniei p. Monika Makowska-Chojnacka–przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Sochocinie.

więcej...

NAJZDOLNIEJSI NA WYKŁADY

29.03.2017

W dniu 25 marca 2017 roku po raz drugi uczniowie naszego gimnazjum uzdolnieni matematycznie wraz z Panią Katarzyną Grablewską wzięli udział w wykładzie na Wydziale Matematyki i Nauk Informatycznych w audytorium Gmachu Politechniki Warszawskiej. Wykład „Na  czym  liczy  matematyk,  jak  znudzą  mu  się  palce”  wygłosił dr Grzegorz Sójka. Nasze TALENTY MATEMATYCZNE wiedzą, że na sali wykładowej miejsca zajmują nie tylko studenci!

więcej...

FATIMA – PRZESŁANIE NADZIEI

29.03.2017

„Fatima – przesłanie nadziei” – to tytuł tegorocznych Potyczek Teologicznych, które odbyły się w naszej szkole 23 marca. W tym roku przeżywamy 100 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie trójce dzieci. To im  Maryja powierza wielkie zadanie ratowania świata przez modlitwę różańcową. Wybiera najmniejszych do trudnego zadania, ale Pan Bóg często wybiera dzieci, by pełniły ważną rolę w nawracaniu grzeszników. Wezwanie Maryi z Fatimy jest nadal aktualne. Konkurencje tegorocznych potyczek przygotowali katecheci pracujący w PZSiPS w Sochocinie i były skupione wokół Maryi, co pozwoliło nam przybliżyć sobie Jej osobę, odkryć na nowo Jej wielką miłość do ludzi i przygotować się do obchodów jubileuszu. Konkurs rozpoczęto tradycyjnie, modlitwą poprowadzoną przez księdza wikarego Tomasza Baranowskiego. W jury zasiedli: pani dyrektor Beata Grabarczyk–Tomaszewicz, pani wicedyrektor Urszula Świercz oraz ks. Tomasz Baranowski. Nad przebiegiem imprezy czuwała pani Dorota Goździewska a prowadziła ją uczennica klasy IA Michalina Dyguła.

więcej...