ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

14.10.2019

5 października nasza szkoła wzięła udział w IX edycji akcji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.  Koordynatorem szkolnym była p. Katarzyna Grablewska, nauczycielka matematyki. Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.

Było to ciekawe szkolne wydarzenie. Najpierw przygotowania, podczas których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia w trakcie zabaw: Hasło dnia, Marmur oraz Matematyczne spacery. A potem  sprawdzenie tabliczkowej wiedzy podczas egzaminów. Starsze Dzieci stały się egzaminatorami i sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia młodszych kolegów oraz dorosłych. Wszyscy, którzy zdali pomyślnie egzamin otrzymali odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia, Certyfikat oraz ocenę bardzo dobrą z matematyki.

Uczniowie klasy trzeciej  bawili się kartami Grabowskiego i grali  również w gry wg pomysłu Andrzeja Grabowskiego z tabliczką mnożenia: Piotruś Matematyk i Loterię. Starsi rozwiązywali szyfry, zagadki, krzyżówki -  wszędzie była tabliczka mnożenia.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!!!

 

więcej...

MŁODZI GŁOSUJĄ

10.10.2019

W dniu 9 października uczniowie klasy VIIIa i VIIIb przygotowali prawybory parlamentarne wśród uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych naszej szkoły przy współpracy z CEO w ramach akcji „Młodzi Głosują”. Wcześniej uczniowie zorganizowali gazetkę informacyjną na korytarzu szkolnym, przed lokalem wyborczym, którym była szkolna czytelnia. Również wybory poprzedziła akcja informacyjna i pro-frekwencyjna wśród mieszkańców gminy. Jedenastoosobowa grupa projektowa w składzie: Zofia Mączyńska, Maja Kruszewska, Dominika Przybysz, Zofia Jankiewicz, Anna Kopeć, Maria Włodarska, Bartosz Szostak, Karolina Banasiak, Marta Szczepańska, Klaudia Osiej i Mateusz Pyrzyński- podzieliła się na cztery zespoły. Jeden przeprowadził badanie ankietowe wśród rodziców uczniów, pracowników szkoły i mieszkańców gminy na temat wyborów parlamentarnych do sejmu i senatu. Kolejny, sondaż wśród uczniów klas VI-VIII na temat wiedzy uczniów o zbliżających się wyborach parlamentarnych. Pozostała grupa zajęła się przygotowaniem ulotek informacyjnych na temat wyborów/ kiedy wybory, do czego, gdzie głosujemy w naszej gminie, od której są otwarte lokale wyborcze, jakie partie biorą udział w wyborach parlamentarnych itp/. Przez radiowęzeł szkolny informowaliśmy uczniów o dniu, miejscu i czasie wyborów. Całą kampanię informacyjną o wyborach oraz wyniki wyborów zaprezentowaliśmy na platformie wyborczej projektu „Młodzi Głosują”. Prowadzone przez nas działania miały wyłącznie charakter edukacyjny i nie wspierały żadnego z kandydatów do wyborów parlamentarnych, komitetów wyborczych i reprezentowanych przez nie partii. Również powyższej opisane działania uczniów klas ósmych należą do treści zwartych w realizowanej w bieżącym roku szkolnym innowacji pedagogicznej z historii i WOS pt. „Śladami historii. Od przeszłości ku przyszłości” .

Wyniki naszych prawyborów przedstawimy po 13 października 2019 r.

 

więcej...

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE…”

10.10.2019

27 października 2019 uczniowie klasy IVA oraz klas piątych – VB i VC wraz z opiekunami panią K.Giranowską–Kopeć, panią U.Świercz, panią A.Oliszewską oraz panem Robertem Niepytalskim wyruszyli na wycieczkę do Ciechanowa. Organizatorom i uczestnikom wycieczki przyświecał jeden cel, a mianowicie pogłębić wiedzę na temat naszej najbliższej okolicy, naszej Małej Ojczyzny. Wycieczka rozpoczęła się od wizyty w Parku Nauki TORUS. Uczniowie zwiedzali wystawy, poznawali różnorodne zjawiska poprzez doświadczanie. Wiele emocji wzbudziły warsztaty matematyczno-przyrodnicze, podczas których każdy z uczniów miał możliwość przeprowadzenia doświadczenia. Kolejnym punktem programu była gra miejska „Tajemnice Ciechanowa”, gdzie uczniowie wykazywali się swoimi umiejętnościami orientacji w terenie i poznawali ciekawe miejsca w Ciechanowie związane z historią i kulturą miasta. Trasa wiodła ulicami i zaułkami miasta i doprowadziła uczestników do Zamku Książąt Mazowieckich. Uczniowie zwiedzili wieże zamkowe i poznali dzieje zamku na podstawie legend. Ogromne zainteresowanie wzbudziła lekcja muzealna na temat: „Jak wyglądało życie w dawnym mieście”. Prowadzący lekcję został zasypany pytaniami od uczniów. Tak więc cel został osiągnięty, uczniowie bardzo zainteresowali się historią Mazowsza, Ciechanowa i chcieli wiedzieć jak najwięcej. Zachęcamy do poznawania najbliższej okolicy i pogłębiania wiedzy na temat historii, tradycji i zwyczajów naszego regionu.

 

więcej...

KU CZCI ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

08.10.2019

1 października 2019 r. o godz. 9.00 w hali sportowej odbył się uroczysty apel ku czci św. Stanisława Kostki, będący podsumowaniem IX Tygodnia Wychowania. Uczniowie Szkoły Podstawowej pod kierunkiem ks. Tomasza Baranowskiego, p. Małgorzaty Marchel oraz p. Magdaleny Bachman zaprezentowali program artystyczny pt. „Do wyższych rzeczy jestem stworzony”, przybliżający osobę św. Stanisława Kostki, pochodzącego z bliskiego nam Rostkowa na Mazowszu oraz promocję wartości, którymi żył Nasz Młody Patron. Niech walory, które wprowadzał w życie św. Stanisław, pomagają młodym ludziom stawać się osobami stanowczymi w czynieniu dobra, pokonującymi zawsze wszelkie trudności, gorliwymi w propagowaniu apostolatu oraz walczącymi każdego dnia o świętość swojego życia.

 

więcej...

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W NASZEJ SZKOLE

03.10.2019

26 września 2019 r. w naszej szkole po raz kolejny odbyły się konkurencje językowe z okazji Europejskiego Dnia Języków obcych, tym razem pod hasłem „Leksykalne Łamigłówki”. W tym dniu  uczniowie klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej mogli sprawdzić swoje umiejętności z języków nauczanych w naszej szkole, tj. języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego, rozwiązując specjalnie przygotowane na tą okazję, łamigłówki, rebusy i inne zadania w formie zabawowej. Miały one na celu sprawdzenie nie tylko wiedzy z samego języka obcego, ale także z kultury i geografii danego państwa. Uczniowie poza sprawnością językową musieli wykazać się również refleksem, ponieważ zadania były na czas. Za poprawne rozwiązanie łamigłówek czekały na uczniów drobne nagrody upamiętniające ten dzień.

 

więcej...