INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

25.08.2014

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 r.

·    godz. 9.30 przyjazd uczniów do szkoły

·    9.40 - wyjście klas z wychowawcami do kościoła

·    10.00 - Msza św.

·    ok. 11.00 - powrót do szkoły

·    11.10 - rozpoczęcie uroczystości, spotkania z wychowawcami

·    12.00 – odwozy

Świetlica szkolna będzie czynna od 8.00 do 9.30.

więcej...

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

20.08.2014

Szanowni Nauczyciele!

Informujemy, że w poniedziałek 25 sierpnia br. o godz. 10.00 odbędzie się w posiedzenie Rady Pedagogicznej PZSiPS w Sochocinie w sprawie organizacji pracy w roku szkolnym 2014/2015.

więcej...

KOLEJNY ROK ZA NAMI

18.07.2014

„Witam serdecznie na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/2014”- tymi słowami pani Beata Grabarczyk-Tomaszewicz dyrektor PZSiPS w Sochocinie rozpoczęła 27 czerwca 2014 roku akademię w hali sportowej. Następnie powitała zaproszonych gości: Annę Zwierzchowską Wójta Gminy Sochocin, Dariusza Świercza Przewodniczącego Rady Gminy Sochocin, Ks. Kanonika Czesława Stolarczyka, Jerzego Ryzińskiego Zastępcę Wójta Gminy Sochocin, Marzannę Kucharzak Skarbnika Gminy Sochocin, Karolinę Bilińską Przewodniczącą Rady Rodziców SP i PG, Małgorzatę Jankiewicz Przedstawiciela Rady Rodziców PS, wicedyrektorów: Urszulę Świercz, Sylwię Nowicką, Izabelę Gajewską.

Serdecznie również zostali przywitani nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz uczniowie, dla których ten dzień był wyjątkowo wspaniały, przecież to dzień rozpoczynających się wakacji. Pani Dyrektor dokonała podsumowania dobiegającego końca roku szkolnego 2013/2014.

więcej...

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW, CZYLI..."POLONEZA CZAS ZACZĄĆ''

07.07.2014

Szkoło! Uczelnio moja! ty jesteś jak zdrowie,

Ile cię trzeba cenić, ten tylko sie dowie,

Kto cię stracił...

Sparafrazowany fragment Mickiewiczowskiego poematu stał się motywem przewodnim uroczystości pożegnania uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie i absolwentów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie, która odbyła się 26 czerwca 2014 r. w hali sportowej. Odświętnie ubranym i bardzo przejętym bohaterom wydarzenia towarzyszyli rodzice, młodsi koledzy i koleżanki, grono pedagogiczne, inni pracownicy placówki oraz zaproszeni goście. Pani Beata Grabarczyk-Tomaszewicz dyrektor PZSiPS w Sochocinie w swoim wystąpieniu mówiła:

więcej...

DZIAŁANIA KLUBU EUROPEJSKIEGO W ROKU SZKOL.2013/2014

29.06.2014

W roku szkolnym 2013/2014 do Klubu Europejskiego należało 24 członków rekrutujących się z I, II i III klas Publicznego Gimnazjum w Sochocinie. Opiekę nad Klubem i jego członkami sprawowało troje nauczycieli: Sylwia Nowicka, Rafał Czeremański i Piotr Grabowski. Dla wszystkich był to okres wytężonej i aktywnej pracy.

więcej...